Disclaimer

Betr. bildmaterial

 

Bäste samarbetspartner!

 

Vi levererar löpande diverse bildmaterial på film, som vi har i distribution, till dig. Tyvärr har det under den senaste tiden förekommit ett antal tillfällen där bildmaterialet har använts i annat syfte än när det gäller omnämnande av filmen i fråga. För att undvika upprepning av sådana händelser och undanröja varje tvivel om bildmaterialets användning, vill vi härmed ta tillfället i akt och uppmärksamma att bildmaterialet levereras på följande villkor: 

 

  • Det skickade bildmaterialet och logotyper etc. får ENDAST användas i samband med marknadsföring av samt nyhets- och informationsförmedling beträffande filmen i fråga. Varje annat utnyttjande av bildmaterialet är ej tillåtet.
  • Bildmaterialet får INTE användas i sammanhang där tredje mans produkter förekommer eller annat för filmen ovidkommande material.
  • Fotografen och / eller Nordisk Film skall krediteras varje gång bildmaterialet används.
  • Obefogad användning av skickat bildmaterial och/eller logotyper kan innebära ersättningsansvar gentemot Nordisk Film Distribution AB, filmproducenten, fotografen och/eller de avbildade skådespelarna/personerna.

 

Med vänlig hälsning

NORDISK FILM DISTRIBUTION AB